מותגים מישראל

יוניבו

גרין פילדס

קנאשור

שיח

טוגדר

טבע אדיר

בזלת

IMC

פארמוקן

בול פארמה

רפא

בטר

קנדוק

מדיקיין

קנערבה קנאביס

קנערבה

גרין מד

תיקון עולם

דוד וגולית

אדם וחוה

אדם וחוה

אינטליקנה

אינטליקנה

באדז קנאביס

באדז

מותגים ביבוא

פיס נטורלס

אורורה

הקסו

7ACRES

אורגניגרם

זנאביס

אמאק

קנבדה

טילריי

אפריה

Flowr

טרה ורדה קנאביס

טרה ורדה