מותגים מישראל

יוניבו

גרין פילדס

קנאשור

שיח

טוגדר

טבע אדיר

בזלת

IMC

פארמוקן

בול פארמה

רפא

בטר

קנדוק

מדיקיין

קנערבה קנאביס

קנערבה

גרין מד

תיקון עולם

דוד וגולית

מותגים מיבוא

פיס נטורלס

אורורה

הקסו

7ACRES

אורגניגרם

זנאביס

אמאק

קנבדה

 Linneo

טילריי

פוטמר

אפריה