תנאי שימוש באתר קנאליסט

  1. תנאי שימוש – כללי

אתר אינטרנט זה מופעל על ידי קנאליסט ומיועד לבוגרים בני 18 ומעלה. האתר מספק תוכן ומדיה הקשורים לצמח הקנאביס. עליכם לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו, צפייה או שימוש בתכנים מעידה על הסכמתכם ואישורכם את האמור בתנאי שימוש אלו. אם אינכם מסכימים עם תנאי השימוש, אין לכם רשות לגלוש באתר זה או לעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש במידע שבו.

תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בינך לבין קנאליסט, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.

2. תכנים

קנאליסט שומרת על זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את פעילות האתר, וללא הודעה מראש .ובתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:

“תכנים” – כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים;

“גולש” – כל גולש לאתר, בין אם הגולש גולש באתר בעצמו או באמצעות אחר, לרבות אדם או חברה או כל ישות המפעילים רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמם או עבורם;

3. שימוש באתר

השימוש באתר קנאליסט מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לך, הגולש, כפי שהוא, אתר זה נועד עבור שימוש אישי-לא מסחרי בלבד. נאסר לחלוטין כל שימוש מסחרי באתר, או בתכניו. איסור זה חל גם על שימוש בכל אמצעי טכנולוגי עבור שימוש שאינו אישי או שימוש מסחרי, לרבות כל אמצעי טכנולוגי.

המידע באתר קנאליסט אינו מהווה יעוץ רפואי, משפטי, כלכלי או כל יעוץ אחר ונועד להרחבת הידע האישי בלבד. בכל שאלה יש להתייעץ עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה.

קנאליסט לא ממליצים על צריכה של חומרים האסורים על פי חוק, ולא תישא באחריות של מעשים אלו.

על מנת להסיר ספק יצוין, כי כל שימוש שאינו מותר יגרור הגשת תביעה לבית המשפט המוסמך, זאת, בגין הפרת זכויות יוצרים ורישיון השימוש.

4. סריקת רובוטים

סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר קנאליסט מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.

5. קניין רוחני

למעט היכן שיצוין אחרת, בכל הקשור באתר כל הזכויות שמורות לקנאליסט. הזכויות שמורות בכל הקשור אל כל רכבי האתר, לרבות כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, מלבד תמונות ותכנים אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. חלק מהתמונות שבאתר נלקחו מ”גוגל תמונות”, במידה ויש לכם זכויות יוצרים עליה והיא מופיעה באתר, וברצונכם להסירה צרו איתנו קשר.

נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא, טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור.

חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר קנאליסט.

6. קישורים ואתרים של צדדים שלישיים

הקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים מובאים לידיעה בלבד, וכמו שהם. אין לקנאליסט כל אחריות לגבי כל אתר של כל צד שלישי. כמו כן, אין כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. גולש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים עושה זאת על אחריות בלבד, והוא מסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות כלפי קנאליסט.

7. תוכן גולשים ותגובות

ככל שניתן באתר קנאליסט להוסיף תוכן גולשים, בין אם כתגובות, טוקבקים, או בכל צורה אחרת שהיא, מובהר בזאת כי כל גולש המוסיף תוכן עושה זאת על אחריותו שלו בלבד וכי לאתר קנאליסט אין כל אחריות לתכנים שנוספו על ידי גולשים לאתר והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה מהם חלה על הגולש אשר מסר את התכנים לפרסום.

הגולשים מסכימים ומצהירים בזאת כי אין להם ולא תהיה להם כל טענה כנגד החברה בכל הקשור לתכנים ולתוכן גולשים בכל צורותיהם. בנוסף, הגולשים מסכימים כי לא תהיה להם כל טענה כנגד קנאליסט בדבר תוכן פוגעני או מסיט או מפר כל חוק וכי תכנים אלו אינם מבטאים את דעת אתר קנאליסט או את עמדת האתר.

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו התווסף תוכן גולשים לאתר, ומי מהגולשים חושב שאינו עומד בקנה אחד עם החוק, או עם אופי האתר, ניתן לפנות אלינו באמצעות צור קשר ולהודיע על כך.

אתר קנאליסט רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת. בנוסף רשאי אתר קנאליסט, לפי שיקול דעתו הלעדי לערוך ולשנות כל תוכן כזה.מעבר לכך, מתחייב הגולש כי לא ייפגע, בכל צורה שהיא, בפרטיות של כל גולש אחר באתר, או בפרטיות של קנאליסט או של מי מאנשיה. כמו כן, מתחייב הגולש שלא לפגוע במשאבי קנאליסט בכל צורה שהיא.

 

8. תכנים מסחריים

האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

אתר קנאליסט לא ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר ו/או באפליקציה. אתר רנאליסט אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר ו/או באפליקציה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. אתר קנאליסט אינו צד לכל עסקה כזו, לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר ו/או באפליקציה או ירכשו באמצעותן.

9. מידע אישי

במסגרת הגלישה באינטרנט, מועברים בצורה אוטומטית פרטי מידע בין שרתי האינטרנט ולבין המחשב בו משתמש הגולש. פרטים אלה לרוב אינם מזהים אישית, וכוללים מידע על מערכת ההפעלה, באיזה דפדפן מנסים ליצור קשר עם השרתים, ומהי שפת המשתמש. נתונים אלה ונתונים נוספים המועברים אוטומטית, מועברים כחלק מהתקשורת האוטומטית שמטרתה להעביר את המידע בצורה הנכונה והמיטבית משרתי האכסון של אתר האינטרנט עד למחשב של הגולש.

מידע זה אינו נשמר באופן סדיר על ידי קנאליסט, אך קנאליסט שומרת על זכותה לעשות שימוש במידע זה לצרכים סטטיסטיים ולשמור את המידע הסטטיסטי בהתאם לצרכיה. כמו כן, קנאליסט שומרת לעצמה את הזכות לשמור עותק ו/או גיבוי של המידע הסטטיסטי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. אבטחה

קנאליסט נוקטת באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיה. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בו.

כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה או בשלמות מערכותיה של האתר, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי קנאליסט בכל צורה שהיא.

11. תניית שיפוט בלעדית

מובהר בזאת כי הגולש מצהיר ומסכים כי בכל מקרה של סכסוך בינו לבין קנאליסט או מי מנציגיה, עובדיה, או מי מטעמם, תהיה סמכות בלעדית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב  ולו בלבד. כל התדיינות משפטית או אחרת תהיה בפני בית המשפט המוסמך, כאמור לעיל.

12. אחריות

הגולש מצהיר ומסכים לדברים הבאים:

א. הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי שימוש אלה, על כל סעיפיהם, נספחיהם וקישוריהם.

ב. מובהר בזאת כי האמור באתר אינו ייעוץ רפואי, אינו ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בכל נושא שהוא. יש להתייעץ עם מומחה בכל תחום מבוקש, ולא להסתמך על האמור באתר.

ג. העצות והדעות המובאות אינן בהכרח מייצגות את הדעה של קנאליסט.

ד. הגם שקנאליסט פועלת שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי אין לו כל טענות כנגד קנאליסט בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר.

ה. באחריות המזמין לוודא שהמרשם בתוקף לפחות שלושה ימים קדימה. הזמנות לאחר שעות המענה יטופלו ביום למחרת. בימי חמישי לאחר שעות המענה ההזמנות יטופלו ביום ראשון.

מדיניות פרטיות

13. מדיניות פרטיות – כללי

מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי שימוש אלו. שימו לב כי באחריותכם לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קנאליסט, וללא הודעה מראש.

הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.

14. אתרי צד שלישי ומשואות רשת

במסגרת פעולתו התקינה של האתר, ייתכנו בו רכיבים המגיעים מצדדים שלישיים. רכיבים אלה יכולים להיות אלמנטים בולטים או משואות רשת (Web Beacons). מובהר ומודגש בזאת כי במסגרת עבודתו התקינה של האתר, בכל משיכה כזאת של מידע מאתרים של צדדים שלישיים מועבר מידע אוטומטית בין הדפדפן של הגולש לאתר של הצד השלישי. מידע אוטומטי זה אינו כולל מידע מזהה אישי, וכולל את הנתונים האוטומטיים העוברים דרך פרוטוקול התקשורת של האינטרנט.

מידע זה מועבר אוטומטית, ואין לקנאליסט כל אחריות לגביו או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים. הגם שמידע זה עובר עצמאית דרך הגולש, ייתכנו מצבים בהם המידע עובר אוטומטית גם דרך שרתי החברה, במסגרת פעולת גלישה תקינה. גם לגבי מידע זה אין ולא תהיה לחברה או לאתר כל אחריות לגביו או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים.

15. עוגיות

במהלך גלישה רגילה של הגולש באתר, ייתכן והאתר יאחסן אוטומטית קובץ “עוגיה” במחשב הגולש. קובץ זה מכיל מידע לגבי הגלישה של הגולש ברחבי האתר, כגון באיזה דפים ביקר, וכו’. מידע זה עוזר למקסם את חווית המשתמש של הגולש באתר.

הגולש יכול למחוק את העוגיה בכל שלב מהמחשב שלו. כמו כן, יכול הגולש לבחור מראש שלא לאפשר לאתר לאחסן עוגיות במחשב שלו, וזאת באמצעות הגדרות הדפדפן או מערכת האבטחה במחשב של הגולש.

16. שיפוי

המשתמש יחויב לשפות את אתר קנאליסט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וכן במקרים הבאים :בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר המשתמש לפרסום באתר או באפליקציה ו/או כתוצאה מקישורים שביצע המשתמש לאתר או לאפליקציה, ו/או כל פסק דין ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית שתחייב את אתר קנאליסט ו/או מי מטעמה בפיצוי כתוצאה מפרסום תכנים שנמסרו על ידי המשתמש לפרסום ו/או קישורים שבוצעו על ידו כאמור, ו/או כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידי המשתמש ו/או מטעמו.

 

מדיניות הגנת הפרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

אתר קנאליסט רואה חשיבות עליונה, הן כערך בפני עצמו והן מכח החוק, בשמירת צנעת פרטיותם של המשתמשים באתר.

להלן מדיניות הגנת הפרטיות הנוהגת באתר קנאליסט (להלן: “קנאליסט”) והעקרונות המנחים את פעילות האתר בכל הקשור בשמירה על פרטיות המשתמשים ופרטיות המידע הנאגר בקנאליסט.

מדיניות הגנת הפרטיות מהווה חלק מתנאי השימוש של קנאליסט.

קנאליסט מחויבים, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, בהגנה קפדנית על פרטיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. המידע המוגן מכוח החוק נאגר במערכות מידע ממוחשבות שמפעיל קנאליסט. קנאליסט פועל תוך שמירה קפדנית על הגנת פרטיות המידע ולשם כך נעשה שימוש בטכנולוגיות מתאימות והגדרת תהליכי עבודה התומכים בדרישות ההגנה.

  1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: “הנרשם“) במסגרת מילוי טופס ההרשמה ו/או במסגרת העברת פרטים אישיים, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של קנאליסט.

 

  1. קנאליסט לא ימסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם ידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין קנאליסט; (ג) אם קנאליסט יארגן מחדש את פעילותו במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שימוזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של גוף אחר – קנאליסט יהיו זכאי להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל קנאליסט החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בקנאליסט ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל קנאליסט חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל קנאליסט החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם קנאליסט ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות קנאליסט, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של קנאליסט. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי קנאליסט בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

 

  1. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת קנאליסט, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של קנאליסט או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: א. למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); ב. לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; ג. לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן ד. לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינו של קנאליסט והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981. קנאליסט לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995 שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 

  1. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו, לרבות כל מידע רפואי שיימסר על ידו, וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.

 

  1. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ו/או פגיעה ברשומה רפואית כאמור בחוק זכויות החולה, תשנ”ו-1996, ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו

 

  1. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות קנאליסט; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של קנאליסט (צור קשר) או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה קנאליסט יפעל בהתאם להוראה שנמסרה לו.