תמונהשםמותגריכוז THC:ריכוז CBD:מחירhf:tax:pwb-brandhf:att:pa_thc
רומא קנאביס אינדיקה IMC T20C4
רומא (Roma) | אינדיקה T20/C4 99 imc21-2
רפאל (Raphael) | אינדיקה T20/C4
רפאל (Raphael) | אינדיקה T20/C4 197 %d7%a4%d7%99%d7%a1-%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%a1-peace-naturalst24
וודינג קייק (Wedding Cake) | היברידי T20/C4
וודינג קייק (Wedding Cake) | היברידי T20/C4 199 %d7%a4%d7%99%d7%a1-%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%a1-peace-naturalst24
בלאק (Black) | אינדיקה T20/C4
בלאק (Black) | אינדיקה T20/C4249 %d7%a9%d7%99%d7%9720-7
אור אינדיקה T20C4 טוגדר
אור (Or) גלוברי | אינדיקה T20/C4149 together24-1
זיו סאטיבה טוגדר קנאביס T20C4
זיו (Ziv) | סאטיבה T20/C4149 together23-8
אלסקה קנאביס סאטיבה T20C4
אלסקה (Alaska) | סאטיבה T20/C4 213 %d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9dt24
אלגרו קנאביס סאטיבה T20C4
אלגרו (Allegro) | סאטיבה T20/C4 277 seven24
יהונתן (Yehonatan) | סאטיבה T20/C4
יהונתן (Yehonatan) | סאטיבה T20/C4 249 %d7%93%d7%95%d7%93-%d7%95%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%aa23-9
מירקל אליאן קוקיז אינדיקה אורגנירם
מיריקל אליין קוקיז (Miracle Alien Cookies) | אינדיקה T20/C4 200 %d7%90%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%a8%d7%9d-organigram canndoc24-2
פינק רוז (Pink Rose) | היברידי T20/C4
פינק רוז (Pink Rose) | היברידי T20/C4 160 together23-8
ילו סאנפלאוור (Yellow Sunflower) | סאטיבה T20/C4
ילו סאנפלאוור (Yellow Sunflower) | סאטיבה T20/C4 159 together24-1
ויולט פלאוור (Violet Flower) | אינדיקה T20/C4
ויולט פלאוור (Violet Flower) | אינדיקה T20/C4 128 together23-9
ארז קנאביס
ארז (Erez) | אינדיקה T20/C4 229 %d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9dt21
דה דאטץ' הולנדי קנאביס אינדיקה שיח T20C4
הולנדי (De Dutch) | אינדיקה T20/C4 239 %d7%a9%d7%99%d7%9724-4
גוליית (Goliath) | אינדיקה T20/C4
גוליית (Goliath) | אינדיקה T20/C4 249 %d7%93%d7%95%d7%93-%d7%95%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%aa23-4
דה וואפה (The Wappa) | אינדיקה T20/C4
דה וואפה (The Wappa) | אינדיקה T20/C4 125 redecan bol23-5
אירווינג שואו אינדיקה גרינמד T20C4
אירווינג שואו (Irving Show) | אינדיקה T20/C4 149 %d7%92%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%9e%d7%93-greenmed22-5
איגל (Eagle) | אינדיקה T20/C4
איגל (Eagle) | אינדיקה T20/C4 77 olam %d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9dt18
קאלי כוש (Kali Kush) | אינדיקה T20/C4
קאלי כוש (Kali Kush) | אינדיקה T20/C4 249 %d7%93%d7%95%d7%93-%d7%95%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%aa24-1
פינט באטר מאק (Peanut Butter MAC) | היברידי T20/C4
פינט באטר מאק (Peanut Butter MAC) | היברידי T20/C4 200 avant imc23-5
הוגו (Hugo) | אינדיקה T20/C4
הוגו (Hugo) | אינדיקה T20/C4 99 therapin22-6
דליה אדומה (Red Dahlia) | אינדיקה T20/C4
דליה אדומה (Red Dahlia) | אינדיקה T20/C4 149 together23-1
קשמיר דרימס (Cashmere Dreams) | אינדיקה T20/C4
קשמיר דרימס (Cashmere Dreams) | אינדיקה T20/C4 119 %d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9dt22
נטע (Neta) | סאטיבה T20/C4
נטע (Neta) | סאטיבה T20/C4 259 %d7%93%d7%95%d7%93-%d7%95%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%aat24
ג'מיני (Gemini) | אינדיקה T20/C4
ג'מיני (Gemini) | אינדיקה T20/C4 99 therapin23-2
זאזא (Zaza) | היברידי T20/C4
זאזא (Zaza) | היברידי T20/C4 138 %d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9dt24
שמן תיקון עולם 24/7 | סאטיבה T20/C4
שמן תיקון עולם 24/7 | סאטיבה T20/C4 218 %d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9dt24
פארק פייר אוג'י (Park Fire OG) | אינדיקה T20/C4
פארק פייר אוג'י (Park Fire OG) | אינדיקה T20/C4 370 blkmkt imc23-9
אפסייד דאון קייק (Upside Down Cake) | היברידי T20/C4
אפסייד דאון קייק (Upside Down Cake) | היברידי T20/C4 370 blkmkt imc24-1
ביבה (Biba) | אינדיקה T20/C4
ביבה (Biba) | אינדיקה T20/C4 249 %d7%93%d7%95%d7%93-%d7%95%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%aa24-4
קארמה לאדה (Karma Lada) | סאטיבה T20/C4
קארמה לאדה (Karma Lada) | סאטיבה T20/C4 269 imc24-4
דארק ריף (Dark Reef) | היברידי T20/C4
דארק ריף (Dark Reef) | היברידי T20/C4 195 the-wizardt24
באבל כוש (Babel Kush) | אינדיקה T20/C4
באבל כוש (Babel Kush) | אינדיקה T20/C4 269 %d7%93%d7%95%d7%93-%d7%95%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%aa24-1
אוראנוז (Or'enoz) | אינדיקה T20/C4
אוראנוז (Or'enoz) | אינדיקה T20/C4 295 imc24-4
קפטן סקוט (Captian Scott) | אינדיקה T20/C4
קפטן סקוט (Captian Scott) | אינדיקה T20/C4 228 %d7%92%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%9e%d7%93-greenmed24-1
שח ורוד (Pink Chess) | אינדיקה T20/C4
שח ורוד (Pink Chess) | אינדיקה T20/C4 199 %d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a824-1
יוסף (Joseph) | אינדיקה T20/C4
יוסף (Joseph) | אינדיקה T20/C4 269 %d7%93%d7%95%d7%93-%d7%95%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%aa24-3