היבריד
C13%
T0.6%

חסר במלאי

T0.5%
C12%
היבריד
היבריד
T1%
C20%
T3%
C13%
היבריד

חסר במלאי

T0.6%
C15%
אינדיקה
היבריד
C10%
T10%
היבריד
C21%
T1%
היבריד
C3%
T15%
היבריד
C12%
היבריד
T1%
T0.5%
C15.8%
היבריד
היבריד
היבריד
T0.5%
C12%
היבריד
T0.5%
C24%
היבריד
היבריד
T1%
C27%
אינדיקה
אינדיקה