אינדיקה
אינדיקה
היבריד
היבריד
היבריד
C0%
T22%
48%-
היבריד
היבריד
C3%
T20%
היבריד
C3%
T19%
אינדיקה
היבריד
היבריד
C0%
T15%
36%-

חסר במלאי

היבריד
היבריד
היבריד

חסר במלאי

אינדיקה
היבריד
C3%
T18%
אינדיקה
סאטיבה