זני אינדיקה

אורטגה

זני אינדיקה

אבידקל

זני אינדיקה

שרבט

זני אינדיקה

בלוברי

זני אינדיקה

באבא קוש

זני אינדיקה

אפגני

זני אינדיקה

ג׳י 13

זני אינדיקה

ארז

זני אינדיקה

האש פלנט

זני אינדיקה

לבנדר

זני אינדיקה

אגט

זני אינדיקה

מגידו

זני אינדיקה

דת’ באבא

זני אינדיקה

רומא

זני אינדיקה

שישקברי

זני אינדיקה

קוש פרסי

זני אינדיקה

סנסי סטאר

זני אינדיקה

או ג׳י קוש

זני אינדיקה

צ׳רי קוש

זני אינדיקה

רפאל

זני אינדיקה

פינק קוש