מלאי קנאליסט. פשוט להזמין קנאביס.

T24%
C0.1%
היבריד
22% הנחה
22%-
T24.4%
C0.1%
סאטיבה
4%-
אינדיקה
T24.4%
C0.1%
10% הנחה
10%-
אינדיקה
T24.1%
C0.2%
16%-
T24.1%
C0.1%
אינדיקה
9% הנחה
9%-
T24.1%
C0.1%
אינדיקה
13% הנחה
13%-
T22%
C0.1%
אינדיקה
40% הנחה
40%-
T23.1%
C0.1%
אינדיקה
40%-
T23.9%
C0.1%
אינדיקה
24%-
T24.1%
C0.1%
סאטיבה
11%-
T22.6%
C0.1%
אינדיקה
66% הנחה
66%-
T23.2%
C0.1%
אינדיקה
66% הנחה
66%-
T24.1%
C0.1%
היבריד
7%-
T0.6%
C15%
אינדיקה
52%-
T24.4%
C0.1%
אינדיקה
17% הנחה
17%-
T22.5%
C0.1%
אינדיקה
55% הנחה
55%-
T24.2%
C0.1%
אינדיקה
39%-
T24%
C0.1%
היבריד
30% הנחה
30%-
T24.4%
C0.1%
אינדיקה
17% הנחה
17%-
היבריד
T23.5%
C0.1%
43% הנחה
43%-
T24%
C0.2%
סאטיבה
21% הנחה
21%-
אינדיקה
T24.1%
C0.1%
T23.4%
C0.1%
אינדיקה
14% הנחה
14%-
T23.9%
C0.1%
סאטיבה
14% הנחה
14%-
T0.6%
C15%
אינדיקה
20% הנחה
20%-
T24.4%
C0.1%
אינדיקה
37%-
C0.1%
אינדיקה
T16%
T20.7%
C0.1%
אינדיקה
T10%
C10%
היבריד
40% הנחה
40%-
סאטיבה
T24%
C7%
27% הנחה
27%-
T17%
C0%
סאטיבה
40% הנחה
40%-
T0.8%
C20.1%
היבריד
T24%
C0.1%
היבריד
22% הנחה
22%-
T24.4%
C0.1%
סאטיבה
4%-
אינדיקה
T24.4%
C0.1%
10% הנחה
10%-
אינדיקה
T24.1%
C0.2%
16%-
T24.1%
C0.1%
אינדיקה
9% הנחה
9%-
T10%
C10%
היבריד
40% הנחה
40%-
T24.1%
C0.1%
אינדיקה
13% הנחה
13%-
T22%
C0.1%
אינדיקה
40% הנחה
40%-
סאטיבה
T24%
C7%
27% הנחה
27%-
T23.1%
C0.1%
אינדיקה
40%-
T23.9%
C0.1%
אינדיקה
24%-
T24.1%
C0.1%
סאטיבה
11%-
T22.6%
C0.1%
אינדיקה
66% הנחה
66%-
T23.2%
C0.1%
אינדיקה
66% הנחה
66%-
T24.1%
C0.1%
היבריד
7%-
T0.6%
C15%
אינדיקה
52%-
T24.4%
C0.1%
אינדיקה
17% הנחה
17%-
T22.5%
C0.1%
אינדיקה
55% הנחה
55%-
T24.2%
C0.1%
אינדיקה
39%-
T24%
C0.1%
היבריד
30% הנחה
30%-
T24.4%
C0.1%
אינדיקה
17% הנחה
17%-
היבריד
T23.5%
C0.1%
43% הנחה
43%-
10%-
4.1764705882353 out of 5
277 
T24%
C0.2%
סאטיבה
21% הנחה
21%-
T23.4%
C0.1%
אינדיקה
14% הנחה
14%-
T23.9%
C0.1%
סאטיבה
14% הנחה
14%-
29%-
T0.6%
C15%
אינדיקה
20% הנחה
20%-
T24.4%
C0.1%
אינדיקה
37%-
T17%
C0%
סאטיבה
40% הנחה
40%-
63%-
2.8695652173913 out of 5
99