אינדיקה
C0.1%
T19%
T19%
C0.1%
סאטיבה
אינדיקה
סאטיבה
סאטיבה
סאטיבה
C0.1%
T15%
אינדיקה
C0.1%
T12%
סאטיבה
C0.1%
T19%
סאטיבה
אינדיקה
אינדיקה
T17%
C0.1%
אינדיקה
C0.1%
T16%
SALE
סאטיבה
אינדיקה
אינדיקה
אינדיקה
סאטיבה
אינדיקה
אינדיקה
C0.1%
T24%