Filter by tag:

רופאי הקנאביס שברשימה מוסמכים מטעם משרד הבריאות לטיפול בקנאביס רפואי למגוון תסמינים ועברו הכשרה מיוחדת לכך. מומלץ לוודא את זמינות הרופא בקופת החולים בה אתם חברים.