Filter by tag:
צמח ההמפ יכול להוות בסיס לאלפי מוצרי צריכה של העולם המערבי ביניהם קוסמטיקה, המפ, מזון, תעשייה, ביגוד ועוד... הנה החברות והעסקים שפועלים בתחום זה.