Filter by tag:

בתי המרקחת שברשימה קיבלו את האישור ממשרד הבריאות לספק מוצרי קנאביס למטופלים, בהמשך יתווספו לרשימה מקומות נוספים בהתאם להחלטת משרד הבריאות