Filter by tag:
בתי המרקחת שברשימה קיבלו את האישור ממשרד הבריאות לספק מוצרי קנאביס למטופלי קנאביס רפואי, בהמשך יתווספו לרשימה מקומות נוספים בהתאם להחלטת משרד הבריאות